Collectieve  watercrematie

Wanneer u kiest voor een collectieve watercrematie, wordt uw huisdier gezamenlijk geresomeerd met andere huisdieren. U heeft dan niet de mogelijkheid om poeder en/of tanden van uw huisdier ter nagedachtenis op te vragen. 
Wel is mogelijk om gebruik te maken van één van onze sfeervolle afscheidsruimtes  

Bij collectieve crematie inbegrepen:

  • gebruik afscheidsruimte 
  • crematiecertificaat 
  • watercrematie 

Het uitstrooien van het poeder

Eens in de 3-4 maanden zullen we alle collectieve gezamenlijk uitstrooien, hierover krijgt u altijd een whatsapp bericht over waar en wanneer de uitstrooiing heeft plaats gevonden.