Home » Keuze uit type watercrematie » Collectieve crematie

Collectieve  watercrematie

Wanneer u kiest voor een collectieve watercrematie, wordt uw huisdier gezamenlijk geresomeert met andere huisdieren. U heeft dan niet de mogelijkheid om poeder en of tanden van uw huisdier ter nagedachtenis op te vragen. 
Wel is mogelijk om gebruik te maken van één van onze sfeervolle afscheidsruimtes  

collectieve crematie inbegrepen:

  • gebruik afscheidsruimte 
  • crematiecertificaat 
  • watercrematie 

Het uitstrooien van het poeder

Na het proces wordt het poeder uitgestrooid over veld of over zee.